Pesnički glumački svemir

A:Kultura Pesnički glumaci SVEMIR Wien 2023 Kao tektonski naboj vrhunskog pesničkog izraza, lepote, meloduje poezije…

Na Drini ćuprija 2023

A:Kultura Na Drini ćuprija Wien 2023 Jubilarne predstaveu organizaciji A:Kultura ViennaIvo AndricNA DRINI ĆUPRIJAU izvođenju…

Humetnost 2023

A:Kultura Humetnost Beč 2023 * HUMETNOST *Humanost & Umetnost na delu Zajednička akcija društava iz Beča…

Autorski susret radosti 2023

A:Kultura Autorski susret radosti Beč 2023 U okviru „Festival kulture `23“, 15. bečkog okruga organizovali…

Svetosavski bal 2023

A:Kultura Svetosavski bal Beč 2023 Bio je Svetosavski bal!I ništa više nije isto! Možda bismo ovako,…

Goldene Biene 2022

A:Kultura Festival “Goldene Biene” Wien 2022 Održan je Muzički Festival * ZLATNA PČELA * Već…